Världens största åkeri

Det anses att det är Swift Transportation som är det åkeri och transportföretag som är störst i världen. Med drygt 22 000 lastbilar, gör att det dels störst i USA, men också i övriga världen, speciellt sedan de slog sig ihop med Knight Transportation under 2017. Numera heter företaget Knight-Swift. Men deras samarbete började lång tidigare i mitten av 1980-talet, då ihop med Randy Knight.

Företaget grundandes 1966 i Phoenix Arizona i USA av Jerry Moyes, efter att han tagit studenten. Han och hans två söner Jerry och Ronald bildade åkeriet Swift. Till en början så transporterade företaget stål, som hade blivit importerat i Los Angels hamn, för att levereras till företag i Phoenix. För att sedan transportera bomull tillbaka till Kalifornien.

Förutom lastbilar äger också Swift stora containerfartyg som trafikerar över alla sju världshaven med gods som ska till alla världens hörn och kanter.

Inom deras lastbilsflotta finns det 22 000 lastbilar, varav Knight-Swift är ägare till drygt 16 000 lastbilar, de övriga 7 000 är lastbilar som åkare som är sina egna. Dessutom så ingår det i flottan på minst 50 000 släpvagnar och cirka 5 000 så kallade intermodala containrar, som finns på någon av de 40 terminalerna i USA och Mexiko. I deras flotta finns det både Volvo VNL 671 och Freightliner Columbia med flatbädd.

Det är cirka 21 800 som är anställda av Knight-Swift och de kör över tre miljarder mil per år i USA, Mexiko och Kanada. Det lär inte sluta där och företaget lär bli ännu större i världen. För den som är intresserad av aktier, så det går till och med att köpa aktier i företaget och Knight-Swift är värt ett antal miljoner dollar. Företaget introducerades på aktiemarknaden under 2010 på NYSE (New York Stock Exchange), för andra gången. Första gången var det 2006, men togs bort från marknaden, redan året där på. På den vägen är det!